szkolnastrona.pl

  • Odwiedziło nas:
    375672 osób
  • Do końca roku:
    345 dni
  • Do wakacji:
    153 dni
Sobota, 2018-01-20
Imieniny:
Fabioli, Miły
Jesteś tu: Strona główna » Rozkład dnia

      RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA      

          

6.30 – 8.30  

Schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne i według zainteresowań.
Praca wyrównawcza, prace porządkowe, obserwacje przyrodnicze.
Tworzenie sytuacji doskonalących pamięć i zdolność kojarzenia, umiejętność skupiania uwagi, czuwanie nad zabawą z przestrzeganiem zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek.
Stwarzanie warunków do podejmowania przez dzieci zabaw badawczych i konstrukcyjno – technicznych.

8.30 - 9.00    

Organizowanie warunków do kształtowania prawidłowej postawy ciała, przekazywanie wiedzy m.in. o zdrowym stylu życia.
Zabawy integrujące grupę: dzieci 3-4 letnie zabawa ruchowa,dzieci 5-6 letnie ćwiczenia poranne.
Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.

9.00 - 9.20    Śniadanie

przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłków.

9.20 -11.40   

Zajęcia organizowane z całą grupą lub w zespołach przewidziane planem wychowawczo-dydaktycznym.
Zajęcia ruchowe organizowane codzienne: dzieci 3-4 letnie zestaw zbaw ruchowych lub rytmicznych, dzieci 5-6 letnie zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
Nabywanie przez dzieci wiedzy i nowych umiejętności.
Rozwijanie twórczej aktywności i wrażliwości dzieci poprzez kontakt z muzyką, sztuką i  literaturą.
Poznawanie, utrwalanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola.
Organizacja zabaw na powietrzu, wycieczek i spacerów.
Inspirowanie aktywnej postawy dziecka wobec środowiska w bezpośrednim kontakcie z przyrodą.

11.40 -12.20    Obiad I danie – zupa, deser

Kształtowanie nawyków higienicznych.

12.20-13.40  

Zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali i ogrodzie – dzieci 3 letnie mogą leżakować po okresie adaptacyjnym w uzgodnieniu z rodzicami.
Tworzenie sytuacji edukacyjnych nie zrealizowanych przed obiadem.
Rozwijanie twórczej aktywności i wrażliwości dzieci, kształtowanie  pozytywnego stosunku  względem siebie i innych dzieci.

13.40 – 13.55

Rozwijanie cech motorycznych poprzez zabawy i ćwiczenia ruchowe.

13.55 – 14.20    Obiad  -  II  danie

Usprawnianie technik samodzielnego spożywania posiłków.
Przezwyciężanie uprzedzeń oraz przyzwyczajanie do zdrowego żywienia.
Kształtowanie nawyków higienicznych.

14.30 – 17.00

Rozchodzenie się dzieci.
Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej aktywności dzieci i wymianie informacji.
Ćwiczenia edukacyjno - kompensacyjne, praca wyrównawcza.
Zabawy w kącikach zainteresowań.
Kontakty indywidualne z rodzicami.                           

Opracowanie: szkolnastrona.pl